Pregătirea sufletească a elevilor Școlilor Generale nr. 124 și 131 pentru întâmpinarea Nașterii Domnului 2015